"Ο Αμερικάνος" στο Θέατρο Αυλαία-Θεσσαλονίκη, 11-15 Δεκεμβρίου