Σας ενημερώνουμε ότι οι προγραμματισμένες για 
Τρίτη 26 και Τετάρτη 27/1 παραστάσεις 
"Στρατηγού Μακρυγιάννη Απομνημονεύματα" 
στο Θέατρο Λιθογραφείον (Πάτρα) 
μεταφέρονται για τεχνικούς λόγους, για τις 12 & 13 Απριλίου 2016.