"... π ὅλα αὐτά, καϊμένη πατρίδα, δὲν θ σωθοῦνε τ δεινά σου, ὅτισιδερώνουν τὴν ἀρετὴ ἐκεῖνοι πο σ κυβερνοῦσαν κα σκυβερνοῦν, κα  τώρα κατατρέχουν τ δίκαιον κα τὴν ἀλήθειαν κα μψέματα θέλουν κα μ σπιγούνους ν σ λευτερώσουνε, μήτε τώρα εἶσαικαλά, μήτε δι τ μέλλοντά σου, μ τοὺς ἀνθρώπους πο στριγυρίζουνπολιτικούς κα σπιγούνους..."

Στρατηγού Μακρυγιάννη, Απομνημονεύματα