Η παράσταση
"Στρατηγού Μακρυγιάννη Απομνημονεύματα"
στο Θέατρο Φούρνος (14-21-28/01)
αναβάλλεται λόγω προεκλογικής περιόδου.
Σύντομα θα ανακοινωθούν νέες ημερομηνίες.